Albert Einstein’s birthday

Albert Einstein's birthday

Dziś urodziny Alberta Einsteina.
Oto mój sposób na okazanie szacunku i podziwu temu człowiekowi.
Pięciostrunowe skrzypce elektryczne, z pięknego świerku i klonu, z dodatkiem jesionu i hebanu oczywiście. Ostre geometryczne formy wypełnione barwioną żywicą epoksydową, a narożniki ozdobione prawdziwym srebrem. W hebanowym strunociągu portret tego niesamowitego człowieka. Wyposażone w przetwornik piezoelektryczny i przedwzmacniacz, gotowe do gry. Powstał tylko jeden taki egzemplarz, ale nie zamierzam go zatrzymywać dla siebie.
Zatem osoby zainteresowane włączeniem tego instrumentu do swojej kolekcji proszę o kontakt mailowy, z podaniem swojej propozycji cenowej, jak i ewentualnego sposobu przekazania czy wypróbowania.
Michał Statkiewicz
statkiewicz.violin@gmail.com

Today is Albert Einstein’s birthday.
Here’s my way to show respect and admiration to this man.
A five-string electric violin made of beautiful spruce and maple, with the addition of ash and ebony, of course. Sharp geometric forms filled with dyed epoxy resin, and the corners decorated with real silver. In the ebony tailpiece portrait of this amazing man. Equipped with a piezoelectric transducer and preamplifier, ready to play. Only one such violin was created, but I’m not going to keep it for myself.
Therefore, people interested in including this instrument in their collection, please contact me via email, with your price offer, as well as the possible way of passing or trying.
Michał Statkiewicz
statkiewicz.violin@gmail.com

Сегодня день рождения Альберта Эйнштейна.
Вот мой способ показать уважение и восхищение этому человеку.
Пятиструнная электрическая скрипка, сделанная из красивой ели и клена, с добавлением золы и черного дерева, конечно. Острые геометрические формы заполнены окрашенной эпоксидной смолой, а углы украшены настоящим серебром. В эбеновом струнодержателе портрет этого удивительного мужчины. Оборудован пьезоэлектрическим преобразователем и предусилителем, готовым к работе. Была создана только одна такая скрипка, но я не собираюсь оставлять ее для себя.
Поэтому люди, заинтересованные в том, чтобы включить этот инструмент в свою коллекцию, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте, с вашим ценовым предложением, а также о возможном способе передачи или попытки.
Michał Statkiewicz
statkiewicz.violin@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *